Velkommen

Skrevet 10 oktober 2019 20:52

VELKOMMEN TIL USBL CUP I VALLHALL!

I år er det tredje gang USBL cup finner sted, men vi i Kolbotn har arrangert cup i
Vallhall i flere år; da med navnet Kolbotn cup.
Sammen med USBL ønsker vi å lage en fantastisk cup med samhold, fotballglede og trivelige stunder sammen med fotballvenner. Tusen takk til USBL som ser verdien av å legge til rette for fotballopplevelser for store og små!

UTEN DUGNAD STOPPER IDRETTS-NORGE

USBL cup er et stort arrangement med ca 2400 deltagende barn. I tillegg til god planlegging, er et så stort arrangement 100% avhengig av solid dugnadsinnsats. Derfor; tusen takk til alle store og små i Kolbotn fotball kvinner som bruker helgen på å arrangere cup for barn fra hele Østlandet. Vi vil også takke alle trenere og lagledere til alle klubbene som deltar for at de på fritiden bidrar til å gi barna positive opplevelser på fotballbanen!

Monica Ottesen
Styreleder
Kolbotn Fotball kvinner

Neste nyhet: Mye viktigere enn poeng

Skrevet 10 oktober 2019 20:51
Tall fra Ungdata 2018 viser at ensomhet og psykiske lidelser er et stort samfunnsproblem. For å kunne arbeide bedre og mer systematisk med oppvekstmiljøet i nærmiljøet, har Kolbotn fotball kvinner inngått et samarbeid med Mitt Valg. - Det er over 300 medlemmer hos oss i Kolbotn fotball kvinner, og rent statistisk er det sannsynlig at noen av våre spillere har en utfordrende hverdag. Vi ønsker ... Les mer