Spilleregler

Skrevet 10 oktober 2019 20:46
Edited 10 oktober 2019 21:41
* Lagene må ha drakter som skiller seg fra hverandre. Ved fargelikhet skal ”bortelaget” bytte drakt.
  • Spilletid 1 x 18 min. Kampene startes og stoppes av speakeren.
  • «Bortelaget» starter med ballen
  • Det skal dømmes frispark hvis målvakten kaster eller sparker ballen over midten ved målspark/ målkast, eller når målvakten skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtstreken.


For øvrig spilles det etter regler i henhold til Oslo Fotballkrets reglement for barnefotball.

Alle våre dommere har fått dommeroplæring, men noen av dommerne har nettopp begynt å dømme. Vi oppfordrer derfor trenere og foreldre til å vise forståelse om noe uforutsett skulle inntreffe.

Neste nyhet: Foreldrevett

Skrevet 10 oktober 2019 20:44
Støtt opp om klubbens arbeid gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. Møt fram til kamper og treninger du er viktig både for spillerne og miljøet. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. Vi har alle ansvar for kampmiljøet gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. Res... Les mer