Foreldrevett

Skrevet 10 oktober 2019 20:44


  • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
  • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
  • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
  • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
  • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

DET HANDLER OM RESPEKT –IKKE SANT?

FAIR PLAY – et samarbeidsprogram mellom Norsk Tipping og Norges Fotballforbund.